Испитивање микроклиме

Микроклима је клима у затвореном простору. Одређивање микроклиматских услова и уопште штетних фактора у радној средини има велики значај у спречавању професионалних обољења и повреда на раду. Испитивањем се одређују микроклиматски услови и дају оцене и предлози за стварање оптималних услова за рад. Постоји низ фактора од којих зависи микроклима у радној средини. Међу најважнијима је топлотно стање радног места, које је у уској вези са технолошким процесом у радном простору, квалитетом самог објекта и ваздушним притиском. Услови који утичу на топлотно стање радне средине-микроклиму су:

  1. температура ваздуха,
  2. влажност ваздуха,
  3. брзина кретања ваздуха, и
  4. топлотна зрачења.
Уређаји, опрема и прибор за испитивање микроклиме

Лабораторија располаже савременим мерним инструментима који испуњавају захтеве важећих европских и светских стандарда.

Назив уређаја: AirMeter™ Test Tool 975 (Тестер ваздуха 975)
Произвођач: Fluke Corporation
Година производње: 2009.


fluke4

AirMeter™ Test Tool 975:

  1. AirMeter™ Test Tool 975 (Тестер ваздуха 975),
  2. Адаптер/пуњач,
  3. Резервне АА батерије,
  4. USB кабл,
  5. Сонда за мерење брзине струјања ваздуха,
  6. Кофер за пренос опреме